Over BankjesCollectief

Meer bankjes, meer verbinding

Veel deelnemers van BankjesCollectief komen erachter dat ze met een relatief kleine ingreep zélf een bijdrage kunnen leveren aan een prettigere buurt. Als je verschillende buurtbewoners ontmoet is de buurt vaak een gespreksonderwerp. Er ontstaan nieuwe ideeën voor de buurt (bij 57% het geval), zoals buurt barbecues, een groepsapp of het samen opruimen en gebruiken van een plein. Veel nieuwe contacten krijgen een vervolg (bij 64%). Permanente aanwezigheid van bankjes kunnen deze effecten versterken, omdat de ontmoetingen vaker plaatsvinden. Dus laat je bankje na de BankjesDag op de stoep staan! Het aantal buurtbewoners dat actief betrokken is bij BankjesCollectief groeit gestaag.

Cijfers Over BankjesCollectief.001

Waarom BankjesCollectief?

De kloof tussen arm en rijk is de afgelopen jaren gegroeid, net als die tussen hoog en laag opgeleiden en tussen allochtone en autochtone bewoners. Het wordt dus steeds minder vanzelfsprekend om mensen uit een andere leefwereld te ontmoeten. De recente aanslagen in Europa en de gespannen sfeer rondom de vluchtelingenopvang maken het tegengaan van structurele ongelijkheid en het bevorderen van wederzijds begrip tot één van de meest urgente opgaven van onze tijd.

Binnen de Nederlandse woningmarkt, met name in de grote steden, vindt gelukkig veel diversiteit op buurtniveau plaats. In veel buurten is de mix tussen sociale huur en koopwoningen duidelijk zichtbaar. Helaas leven de buurtbewoners vaak langs elkaar heen en is verbinding niet vanzelfsprekend. Want, ken jij je buren eigenlijk?

De stoep als ontmoetingsplek

De stoep vormt dé perfecte ontmoetingsruimte. Op de stoep kom je iedereen tegen: van roddeltantes tot buurtjochies, van vluchtelingen tot yuppen en expats tot gezellige oma’s. Als je jouw bankje openstelt kan elke passant met het grootste gemak aanschuiven. Het aanbod en jouw open houding zorgen voor een hoog ‘schuif-gezellig-aan-karakter’, waardoor nieuwe ontmoetingen tussen jou en buurtgenoten met verschillende achtergronden makkelijker ontstaan. Dus… stap uit die bubbel! Meer onderling contact in de buurt leidt namelijk ook tot meer hulp, vertrouwen én geluk!

Scroll door de BankjesCollectief website waar je alles vind over de bankjes in jouw buurt, de BankjesHosts, de locaties, de openingstijden en wat er vanaf het bankje wordt geserveerd. Zo leer je de buurt en de bewoners op internet al een beetje kennen voordat je een bezoek brengt aan de bankjes.

Samenwerken?

BankjesCollectief gelooft in verbinding en werkt daarom intensief samen met sociale organisaties, gemeenten en BankjesAmbassadeurs in binnen- en buitenland. Samenwerkingen hebben als doel de verschillende doelgroepen te bereiken en enthousiasmeren. Ben je geïnteresseerd om met jouw initiatief samen te werken? Hou je van onverwachte ontmoetingen en mensen bij elkaar brengen? Wil je wat bijdragen aan de buurt?

Stuur een email naar Mischa als je je wilt aansluiten bij ons geliefde BankjesAmbassadeurs team. Neem contact met hem op via mischa [at] bankjesollectief.nl

Wil je op een andere manier samenwerken? Neem dan contact op met Cathelijn, cat [at] bankjescollectief.nl.

Wil je meer weten? Misschien wordt jouw vraag hier beantwoord. Zo niet? Mail naar info [at] bankjescollectief.nl voor meer informatie.

 

 

Copyright © 2017 BankjesCollectief. Alle rechten voorbehouden.                                        Disclaimer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief